Projekční
práce

Projekční činnost v oblasti stavebnictví a elektro je hlavní náplní naší firmy. Se stavebními projekty máme dlouholeté zkušenosti

Projekční
práce

Obrázek Bachs-08.jpgObrázek Bachs-07.jpg

Vrchní vedení linek NN, VN, VVN – holé vodiče, izolované vodiče, závěsné kabely

Kabelová vedení VVN, VN, NN

KZL optické kabely, PCM

Rekonstrukce rozvoden VVN

Přípojky ing. sítí – voda, plyn, kanalizace, elektro, veřejné osvětlení

Hromosvody a vnitřní instalace – zdravotní instalace (voda,kanalizace, plyn ), elektroinstalace

Výpočty osvětlení

FVE (fotovoltaické elektrárny) , na zelené louce, střechy objektů

Rekonstrukce pozemních staveb

Novostavby pozemních staveb

Statické posudky, výpočty a návrhy konstrukcí ( program SCIA-Engineer, FIN 3D )

Interiéry – návrhy